ຕ່ອງໂສ້ໂຮງງານນໍ້າຕານ

  • Sugar Mill Chains, and with Attachments

    Sugar Mill Chains, ແລະມີໄຟລ໌ແນບ

    ໃນລະບົບການຜະລິດຂອງອຸດສາຫະກໍາ້ໍາຕານ, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຂົນສົ່ງອ້ອຍ, ການສະກັດເອົານ້ໍາ, ການຕົກຕະກອນແລະການລະເຫີຍ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ການສວມໃສ່ສູງແລະເງື່ອນໄຂ corrosion ທີ່ເຂັ້ມແຂງຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການສູງສໍາລັບຄຸນນະພາບຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາມີຫຼາຍປະເພດຂອງການຄັດຕິດສໍາລັບຕ່ອງໂສ້ເຫຼົ່ານີ້.