SM spacer couplings

  • SM Spacer Couplings,Type SM12~SM35

    SM Spacer Couplings, ປະເພດ SM12~SM35

    GL SM series Spacers ສາມາດຖືກລວມເຂົ້າກັບ F Series Tire Couplings ແລະ MC Cone Ring Couplings ເພື່ອສະຫນອງການອອກແບບ Spacer ບ່ອນທີ່ການບໍາລຸງຮັກສາມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍ shafts ຂັບລົດຫຼືຂັບເຄື່ອນໂດຍບໍ່ມີການລົບກວນການ mounting ຂອງເຄື່ອງຂັບລົດຫຼືຂັບເຄື່ອນ.