ຕ່ອງໂສ້ທີ່ປອມແປງ

  • Drop-Forged Chains and Attachmets,Drop-Forged Trolleys, Drop-Forged Trolleys for Scraper Conveyors

    ລະບົບຕ່ອງໂສ້ Drop-Forged ແລະ Attachmets, Drop-Forged Trolleys, Drop-Forged Trolleys for Scraper Conveyors

    ຄຸນນະພາບຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ແມ່ນດີເທົ່າກັບການອອກແບບແລະການກໍ່ສ້າງຂອງມັນ. ເຮັດການຊື້ທີ່ແຂງດ້ວຍການເຊື່ອມໂຍງລະບົບຕ່ອງໂສ້ drop-forged ຈາກ GL. ເລືອກຈາກຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຂະຫນາດແລະການຈໍາກັດນ້ໍາຫນັກ. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ rivetless drop-forged X-348 ຮັກສາເຄື່ອງຈັກອັດຕະໂນມັດໃດໆທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນມື້ຫຼືກາງຄືນ.